Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Gdynia
Szanowni Państwo,

Już po raz dwudziesty, nieprzerwanie od 1990 roku, zapraszamy w dniach 14-16 maja 2009 r. na kolejną Doroczną Konferencję SOOIPP. Tym razem wspólnie z Prezydentem Gdyni W. Szczurkiem, Gdyńskim Centrum Innowacji i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym zapraszamy do Gdyni. Parki i Inkubatory Technologiczne, Centra Transferu Technologii, Preinkubatory, Fundusze Zalążkowe, Pożyczkowe i Poręczeniowe, Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości zajmują się transferem technologii, pomocą dla innowacyjnych firm odpryskowych, zwalczaniem bezrobocia, aktywizowaniem gospodarczym regionów i grup szczególnie zagrożonych. Realizując te zadania Ośrodki współpracują z władzami i społecznością lokalną, programami krajowymi i zagranicznymi.

Na dwudziestej konferencji dokonamy podsumowania dotychczasowej działalności Ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem 5 lat w Unii Europejskiej oraz nowej perspektywy finansowania 2007-2013. Zaprezentowane zostaną metody i formy działania oraz poznamy doświadczenia innych krajów. Będziemy mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z pionierskimi dokonaniami zespołu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Planowana konferencja pokrywa się z europejskim rokiem kreatywności. Główne obszary dyskusji merytorycznej obejmą zagadnienia:

  1. Kreatywność i rozwój rynków na nowe technologie;
  2. Ewolucji krajowego systemu wsparcia przedsiębiorczości i transferu technologii;
  3. Przedsiębiorczości akademickiej i modelu Uniwersytetu III Generacji;
  4. Zwiększania konkurencyjności gospodarki za pomocą funduszy europejskich 2007-2013;
  5. Tendencji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce;

Konferencje SOOIPP to od lat sprawdzona płaszczyzna dyskusji, wymiany doświadczeń oraz inspiracji do nowych działań. Przewidujemy udział około 200 osób, w tym organizatorów i kierowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz przedstawicieli: administracji centralnej i samorządów, europejskich programów i organizacji, świata nauki i biznesu.

Z wyrazami szacunku
Anna Borkowska
Dyrektor GCI
dr Krzysztof B. Matusiak
Prezes Zarządu SOOIPP