Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Gdynia

Galeria

XX DOROCZNA KONFERENCJA SOOIPP
"Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w budowie gospodarki opartej na wiedzy"

Gdynia, 14-16 maja 2009
XIX DOROCZNA KONFERENCJA SOOIPP
"Kapitał Ludzki - innowacje - przedsiębiorczość. Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w nowym okresie programowania UE"

Krynica Zdrój - Nowy Sącz, 7-9 maja 2008
XVIII DOROCZNA KONFERENCJA SOOIPP
"Nauka - innowacje - gospodarka. Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości"

Toruń, 10-12 maja 2007
XVII DOROCZNA KONFERENCJA SOOIPP
"Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości"

Wrocław, 11-13 maja 2006
XVI DOROCZNA KONFERENCJA SOOIPP
"Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej regionów"

Bełchatów, 22-24 września 2005
XV DOROCZNA KONFERENCJA SOOIPP
"Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w zjednoczonej Europie"

Krasiczyn, 14-16 października 2004
XIV DOROCZNA KONFERENCJA SOOIPP
"Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w programach Unii Europejskiej"

Kalisz, 9-11 października 2003
XII DOROCZNA KONFERENCJA
"Małe i średnie przedsiębiorstwa w drodze do Unii Europejskiej - Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości"

Kierkrz, 11-13 października 2001
XI DOROCZNA KONFERENCJA
X DOROCZNA KONFERENCJA
"Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw"

Kiekrz, 18-20 listopada 1999
IX DOROCZNA KONFERENCJA
"Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwouju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw"

Kierkrz, 21-23 września 1998
VIII DOROCZNA KONFERENCJA
"Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw"

Kiekrz, 17-19 wrzesień 1997
VI DOROCZNA KONFERENCJA
"Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw"

Kiekrz, 7-10 września 1995
V DOROCZNA KONFERENCJA
"Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw"

Błażejewko, 21-24 września 1994
IV DOROCZNA KONFERENCJA
"Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw"

Błażejewko, 22-25 września 1993