Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Gdynia
Kreatywność
dr Edward de Bono mówi o Kreatywności


Edward De Bono, uważany za światowy autorytet w dziedzinie „twórczego myślenia”, o kreatywności w kontekście Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009)

Ambassador for Thinking

The European Union has declared 2009 to be the year of Creativity. This will be launched in Prague on January 7th. I shall be there. On December 5th. I was officially appointed 'Ambassador for Thinking' for the European Union. Among other things I shall be issuing a monthly 'World Thinking Report'. There may be occasional extra reports as required. In due course these may be accessed on the web under World Thinking Report.

There is also a new web site in the course of preparation. This is www.debonothinkers.com. This is essentially a club for thinkers, for people who enjoy thinking. You can access the site and register your interest even at this early stage.

In my first thinking report I indicated that the major problem facing the earth and humanity is the inadequacy of our thinking. This is a problem even bigger than climate change. It is a huge problem because no one notices it as a problem. This is because we use our existing thinking to judge our thinking.

For religious reasons (Middle Ages etc) we developed a type of thinking concerned with 'discovering the truth'. This is excellent but not enough. We also need the thinking concerned with 'creating value'.

This year a new book of mine will be published with the sub-title "23 Reasons Why World Thinking is so Poor".

I am also introducing a new and much needed word. This word is 'ebne' which means 'excellent but not enough'. Rge rear left wheel of a motor car is ebne. The existing leg of a one legged man is ebne. Our thinking is ebne.

Edward de Bono
22nd December 2008
źródło: www.edwdebono.com/debono/msg22r.htm

Notka biograficzna


Edward de Bono (ur. 12 maja 1933), brytyjski lekarz.
Urodził się na Malcie, ukończył studia medyczne na tamtejszym Royal University; był następnie stypendystą na Oxfordzie, gdzie uzyskał tytuł doktora medycyny. Posiadacz stopni naukowych w dziedzinach filozofii i fizjologii. Jest światowym autorytetem w bezpośrednim nauczaniu tzw. "twórczego myślenia" autorem popularnego określenia "lateral thinking" ("myślenie równoległe").

Prowadził odczyty i wykłady w 45 krajach świata, był wykładowcą m.in. na Harvardzie, Uniwersytecie Londyńskim, uniwersytetach w Cambridge, Oxfordzie. Upowszechniane przez niego metody weszły do programu szkolnego w niektórych krajach, są także stosowane przez potężne międzynarodowe korporacje takie jak NTT, Exxon, Shell, Du Pont, IBM. Edward de Bono jest autorem ponad 30 książek przetłumaczonych na 24 języki świata m.in. polski, chiński, koreański, japoński, arabski, hebrajski, a także wszystkie języki zachodnioeuropejskie. Najbardziej znane pozycje to: Myślenie lateralne, oraz Sześć kapeluszy myślowych.

źródło: Encyklopedia Wikipedia