Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Gdynia
Program XX konferencji SOOIPP
Kreatywność – Innowacje – Przedsiębiorczość
Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w budowie gospodarki opartej na wiedzy
Gdynia, 14-16 maja 2009 r.
Czwartek, 14 maja 2009
SZKOLENIA I SPOTKANIA PRZEDKONFERENCYJNE
Lokalizacja Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia - Redłowo
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników poszczególnych szkoleń przedkonferencyjnych (recepcja PPNT)
10:00 - 16:00
do wyboru
Inkubator Technologiczny – zarządzanie i wspomaganie rozwoju firmy, Zespół z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM (szkolenie płatne)- sala morska
Opis programu, formularz zgłoszeniowy
Strategie Zwycięzców – Kreatywność w Biznesie, HR Projekty Rozwoju - partner PPNT, Gdyni (szkolenie płatne), sala koralowa
Opis programu, formularz zgłoszeniowy
Nie tylko fundusze strukturalne. Wsparcie MSP ze środków UE.
Dzień Informacyjny Krajowego Punktu Kontaktowego
Zespół Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (seminarium bezpłatne) - sala morska
Szczegółowe informacje, Formularz rejestracyjny
Komercjalizacja wyników prac badawczych Politechniki Rzeszowskiej "Innowator Akademicki", - Stowarzyszenie "Horyzonty", prezentacja, galeria PPNT
Kreatywne Potyczki dla uczestników konferencji (1 godzinna wizyta) - Centrum Nauki Experymentbezpłatna wizyta połączona z warsztatami (oferta również dostępna w innych dniach, w trakcie przerw pomiędzy sesjami)
16:30 - 19:00 Walne zgromadzenie członków SOOIPP (sala koralowa)
20:00 - 22:30 Oficjalne otwarcie XX Konferencji, kolacja (Galeria PPNT)
Piątek, 15 maja 2009
Lokalizacja Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (sala morska)
08:30 - 9:00 Rejestracja uczestników konferencji
9:00 - 10:30 OFICJALNE OTWARCIE
Słowo Organizatorów i Patronów Konferencji
Od RYDZYNY do GDYNI - XX lat konferencji SOOIPP
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa (możliwość krótkiej wizyty w Centrum Nauki Experyment)
SESJA I - KREATYWNOŚĆ (11:00 - 13:00)
Prowadzący prof. dr hab. Jacek GULIŃSKI, Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
11:00 - 11:30 Twórczość – Kreatywność- Innowacyjność: Garść Analiz i Kilka Przykładów
prof. dr hab. Edward NĘCKA, Uniwersytet Jagielloński
11:30 - 11:50 Metody generowania nowych pomysłów - Spojrzenie iżnyniera
prof. zw. dr hab. Jan KOCH, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie CTT
11:50 - 12:05 Czy przedsiębiorczości i innowacyjności można się nauczyć?
prof. dr hab. Jerzy CIEŚLIK, Akademia Leona Koźmińskiego
12:05 - 12:20 Kadry i kompetencje przyszłości
dr Krzysztof B. MATUSIAK, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, SOOIPP
dr Jacek KUCINSKI, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
12:20 - 13:00 Dyskusja
13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa (możliwość krótkiej wizyty w Centrum Nauki Experyment)
SESJA II - BUDOWA RYNKÓW NA NOWE TECHNOLOGIE, USŁUGI PROINNOWACYJNE W OŚRODKACH INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (14:00 - 16:00)
Prowadzący prof. dr hab. Ewa OKOŃ-HORODYŃSKA, Uniwersytet Jagielloński
Krzysztof GULDA, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
14:00 - 14:20 Wspieranie działalności innowacyjnej firm – instrumenty skierowane do instytucji otoczenia biznesu
Aneta WILMAŃSKA, Zastępca Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
14:20 - 14:35 Uwarunkowania tworzenia się rynków high-tech
prof. dr hab. Maciej CHOROWSKI, Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej
14:35 - 14:50 Narzędzia oceny i poprawy efektywności energetycznej w MŚP
dr inż. Ryszard WNUK, Dyrektor Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
14:50 - 15:05 Rozwój rynków poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów
Grzegorz GROMADA – Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, MCI.BioVentures Sp. z o.o., SOOIPP
15:05 - 15:20 Problemy ochrony własności intelektualnej na polskich uczelniach technicznych – propozycje ich rozwiązania z Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. Jan HUPKA - Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Czesław POPŁAWSKI - rzecznik patentowy, Kierownik Biura Transferu Technologii PG
15:20 - 15:45 Dyskusja
15:45 - 16:15 Przerwa kawowa (możliwość krótkiej wizyty w Centrum Nauki Experyment)
SESJA III - NOWE TENDENCJE WSPIERANIA INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIĘDZYNARODOWY PANEL DYSKUSYJNY (16:00 - 18:00)
Prowadzący Aneta WILMAŃSKA
Krzysztof ZASIADŁY
16:15 - 18:00 Giordano DICHTER, European Business Network (EBN),
Heinz FIEDLER, SPICE,
Sergey NAYDOVICH, Business Incubator Bielarus,
Maciej SZYMANOWICZ, European Commission DG ENV,
Marek KOŁODZIEJSKI, European Commisssion DG INFSO.
20:00 - 24:00 Wieczór integracyjny na Darze Pomorza
(Statek - muzeum "Dar Pomorza", Gdynia - Nabrzeże Prezydenta)
W programie zabawy i gry (również sportowe), w związku z tym proponujemy strój nieoficjalny. Mile widziany strój kreatywny - szczególnie w klimacie pirackim.
Sobota, 16 maja 2009
SESJA IV - DOBRE PRAKTYKI
Lokalizacja Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
Sale Sala koralowa Sala piaskowa
9:00 - 10:45 Sekcja parków i inkubatorów technologicznych
Temat przewodni – Czym mogą przyciągać klientów Parki i Inkubatory Technologiczne?
Sekcja przedsiębiorczości i instytucji rynku pracy
Temat przewodni – Czym się wyróżnia przedsiębiorczość kobiet?
Prowadzący Anna TÓRZ- RZEPCZYŃSKA
Izabela KOWALCZYK
Łukasz SZTERN
Marzena MAŻEWSKA
Krzysztof ZASIADŁY
10:45- 11:15 Przerwa kawowa (możliwość krótkiej wizyty w Centrum Nauki Experyment)
11:15 - 13:00 Sekcja centrów transferu technologii
Temat przewodni – Uwarunkowania rozwoju usług proinnowacyjnych.
Sekcja akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
Temat przewodni – Kierunki rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.
Prowadzący Elżbieta KSIĄŻEK
Dr Karol LITYŃSKI
prof. dr hab. Jerzy CIEŚLIK
Dariusz ŻUK
SESJA V - PREZENTACJA WYNIKÓW OBRAD SEKCJI I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Prowadzący dr Aleksander BĄKOWSKI
dr Krzysztof B. MATUSIAK
13:00 - 14:00 Prezentacje wyników sesji panelowych i dyskusja nad programem. Podsumowanie i zakończenie konferencji.
14:00 - 15:00 Obiad (możliwość krótkiej wizyty w Centrum Nauki Experyment)
15:00 Wyjazd uczestników