Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy w dniach 13-15 maja 2010 r. do Wrocławia, Wałbrzycha i Szczawna Zdroju na XXI Doroczną Konferencję SOOIPP „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OPARTA NA WIEDZY”. Tegoroczna konferencja jest połączona XV-leciem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej oraz możliwością zapoznania się z osiągnięciami Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park.

Nasze konferencje to wyjątkowa okazja spotkania, wymiany doświadczeń i dyskusji osób, którym na sercu leży rozwój i modernizacja polskiej gospodarki. Działalność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości jest ważnym elementem budowy gospodarki wiedzy, rozwoju nowoczesnych relacji nauki z biznesem, modernizacji regionów i zwiększania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze krajowe i europejskie w latach 2007–2013 stwarzają niespotykane wcześniej możliwości. Istotnym wyzwaniem jest efektywne ich wykorzystanie. Główne obszary dyskusji merytorycznej obejmą zagadnienia:

  1. Komercjalizacja pomysłów biznesowych;
  2. Podstawy kreatywnego środowiska;
  3. Kapitał na innowacyjne pomysły;
  4. Współpraca nauki i biznesu;
  5. Rozwój usług proinnowacyjnych.

Konferencje SOOIPP to od lat sprawdzona płaszczyzna dyskusji, wymiany doświadczeń oraz inspiracji do nowych działań. Przewidujemy udział około 170 osób, w tym organizatorów i kierowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz przedstawicieli: administracji centralnej i samorządów, europejskich programów i organizacji, świata nauki i biznesu.

Zapraszamy