Patroni

Prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Poseł na Sejm III kadencji, premier rządu RP w latach 1997-2001; od 2004 poseł w Parlamencie Europejskim VI i VII kadencji, od 14 lipca 2009 jego przewodniczący. Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. W 1997 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych

Prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Sprawowała mandat posła w Parlamencie Europejskim (2004-2007). Przez trzy kadencje pełniła funkcję Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. W 2007 powołana na urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Tadeusz Więckowski, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (1976). W 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, zaś w 1993 roku otrzymał habilitację. W roku 2008 roku został wybrany Rektorem Politechniki Wrocławskiej. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, radiokomunikacji czy systemów telekomunikacyjnych.