Program XXI dorocznej konferencji SOOIPP oraz obchodów XV-lecia Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OPARTA NA WIEDZY
Wrocław - Wałbrzych – Szczawno Zdrój
13-15 maja 2010 r.
- p r o g r a m -

Honorowy Patronat:
Prof. dr hab. Jerzy BUZEK, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Prof. dr hab. Barbara KUDRYCKA, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Tadeusz WIĘCKOWSKI, Rektor Politechniki Wrocławskiej

Czwartek, 13 maja 2010
Lokalizacja Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, bud. B11, 50-372 Wrocław
10:00 - 14:00 Nowe usługi dla innowacyjnych firm
Okrągły stół z udziałem przedstawicieli PARP, Instytucji Wsparcia, Przedsiębiorców
Prowadzący: Tomasz Cichocki, dr Agnieszka Turyńska
SESJA I
XV-lecie WROCŁAWSKIEGO CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
Lokalizacja Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej
ul. Janiszewskiego 8, bud. D20, Wrocław
14:00 - 15:00 Rejestracja uczestników konferencji
15:00 - 15:45 OFICJALNE OTWARCIE
Słowo Organizatorów i Patronów Konferencji
15:45 - 16:30 XV-lecie Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
prof. Jan Koch, Dyrektor WCTT
16:30 - 17:00 Przerwa kawowa
SESJA II
PODSTAWY KREATYWNEGO ŚRODOWISKA - PANEL DYSKUSYJNY
Prowadzący prof. dr hab. Jacek Guliński, Prorektor Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań
17:00 - 17:20 Referat wprowadzający
prof. Andrzej Wiszniewski, Politechnika Wrocławska
17:20 - 19:00 Panel dyskusyjny
prof. dr hab. Maciej Chorowski, Wrocławski Park Technologiczny
Krzysztof Gulda, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Bogdan Marciniec, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Krzysztof Nieć, BZ WBK S.A., Wrocław
prof. dr hab. Marian Noga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Andrzej Siemaszko, Krajowy Punkt Kontaktowy
Peter Weng, Google
19:30 - 21:30 Uroczysta kolacja - XV-lecie Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
Piątek, 14 maja 2009
SESJA III
Z LABORATORIUM DO BIZNESU
Lokalizacja Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej
ul. Janiszewskiego 8, bud. D20, Wrocław
Prowadzący Marek Winkowski, Wrocławski Park Technologiczny
Kszysztof Zasiadły, SOOIPP
9:00 - 9:20 Między nauką a gospodarką, rola ośrodków innowacji w transferze technologii
dr Krzysztof B.Matusiak, SOOIPP
9:20 - 9:40 Przedsiębiorczość i innowacyjność na wyższych uczelniach
prof. J.G.Wissema, Uniwersytet w Delft
9:40 - 10:00 Efekty komercjalizacji wyników badań naukowych
prof. dr J.G. Wissema, Uniwersytet w Delft
10:00 - 10:15 Kierunki kreacji nowych usług proinnowacyjnych – podsumowanie okrągłego stołu
Aneta Wilmańska, PARP
10:15 - 10:35 Skuteczne wparcie instytucji otoczenia biznesu a rozwój nowych usług proinnowacyjnych
Elżbieta Książek, PPNT
10:35 - 11:00 Dyskusja i podsumowanie sesji
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
SESJA IV
KAPITAŁ NA INNOWACYJNE POMYSŁY
Prowadzący Grzegorz GROMADA, MCI.BioVentures, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
dr Aleksander BĄKOWSKI, Krajowy Punkt Kontaktowy
11:30 - 11:50 Przegląd źródeł finansowania kapitałowego innowacyjnych przedsięwzięć
dr Piotr Tamowicz
11:50 - 12:10 Finansowanie na etapie pomysłu i zakładania firmy
Wojciech Homola, Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny
12:10 - 12:30 Przykład finansowania przez Business Angels
Piotr Wilam, inwestor
12:30 - 12:50 Przykłady finansowania przedsięwzięć z kredytu technologicznego
Paweł Świętosławski, Bank Gospodarstwa Krajowego
12:50 - 13:30 Dyskusja i podsumowanie sesji
SESJA V
I. WYSTAWA FIRM Z POLSKICH PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH
Lokalizacja Wrocławski Park Technologiczny
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
13:30 - 14:30 Przejazd do Wrocławskiego Parku Technologicznego
14:30 - 15:30 Obiad
15:30 - 17:00 Zwiedzanie wystawy i prezentacje
Prezentacja Wrocławskiego Parku Technologicznego
17:00 - 19:00 Przejazd do Wałbrzycha i zakwaterowanie na Zamku w Książu
II. EDUKACJA DLA INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Spotkanie Sieci Edukatorów Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej
Lokalizacja Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, bud. B11, Wrocław
13:30 - 14:30 Obiad
14:30 - 15:30 Światowe doświadczenia w kształceniu dla akademickiej przedsiębiorczości
prof. dr hab. Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr J.G. Wissema, Uniwersytet w Delft
15:30 - 15:45 Przerwa kawowa
15:45 - 17:00 Polskie doświadczenia – SEIPA
prof. dr hab. Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego
17:00 - 19:00 Przejazd do Wałbrzycha i zakwaterowanie na Zamku w Książu
III. SPOTKANIE ENTERPRISE EUROPE NETWORK
13:30 - 14:30 Obiad
14:30 - 17:70 Spotkanie polskich konsorcjów Enterprise Europe Network
17:00 - 19:00 Przejazd do Wałbrzycha i zakwaterowanie na Zamku w Książu
20:00 - 24:00 Wieczór integracyjny na Zamku Książ
Sobota, 15 maja 2010
SESJA VI
DOBRE PRAKTYKI
Lokalizacja Dolnośląski Park Technologiczny "T-PARK"
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
9:00 - 9:30 Powitalna kawa i zwiedzanie T-PARKu
Sale Sala koralowa Sala piaskowa
9:30 - 11:15 Sekcja centrów transferu technologii
Temat przewodni – „CTT a komercjalizacja wyników w B+R”
dr inż. Karol Lityński
dr Dariusz Trzmielak
Sekcja parków i inkubatorów technologicznych
Temat przewodni – „Bieżące inicjatywy wzmacniające kompetencje i pozycję parków i inkubatorów technologicznych”
Anna Tórz
Łukasz Sztern
11:15- 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Sekcja akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
Temat przewodni – „Akademickie inkubatory przedsiębiorczości konieczność, czy kwiatek do kożucha?”
dr inż. Robert Barski
Małgorzata Snarska-Świderska
Sekcja przedsiębiorczości i instytucji rynku pracy
Temat przewodni – „Kobiety i innowacje w pracy i w biznesie”
Marzena Mażewska
Mariola Stanisławczyk
SESJA VII
PREZENTACJA WYNIKÓW OBRAD SEKCJI I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Prowadzący prof. dr hab. Jan Koch
dr Krzysztof B. Matusiak
13:30 - 14:00 Perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej.
Przedstawiciele Ośrodków Innowacji z Ukrainy.
Prezentacje wyników sesji panelowych i merytoryczne podsumowanie konferencji.
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 17:00 Walne zgromadzenie członków SOOIPP