Seminaria i spotkania

Inkubator Technologiczny – zarządzanie i wspomaganie rozwoju firmy, Zespół z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM (szkolenie płatne)

Do pobrania

Osoby zainteresowane udziałem w niniejszym spotkaniu prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa na adres: biuro@sooipp.org.pl lub k.gutowska.sooipp@o2.pl

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania
Czwartek, 13 maja 2010
SEMINARIA RÓWNOLEGŁE
Lokalizacja Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, bud. B11, 50-372 Wrocław
10:00 - 14:00 Nowe usługi dla innowacyjnych firm
Okrągły stół z udziałem przedstawicieli PARP, Instytucji Wsparcia, Przedsiębiorców
Piątek, 14 maja 2010
SEMINARIUM
Lokalizacja Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, bud. B11, 50-372 Wrocław
9:00 - 14:00 Międzynarodowy transfer technologii. Enterprise Europe Network