PL EN
Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

WITAMY NA STRONIE KONFERENCJI

Szanowni Państwo,

w dniach 19-21 maja 2011 r. zapraszamy na XXII Doroczną Konferencję SOOIPP „INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OPARTEJ NA WIEDZY – ROLA OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, organizowaną wspólnie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gliwicach. W bieżącym roku uwagę uczestników pragniemy skupić na zagadnieniach współpracy międzynarodowej, promocji firm i innowacyjnych pomysłów biznesowych rozwijanych we współpracy z ośrodkami innowacji w kontekście zbliżającej się polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Tradycyjnym elementem towarzyszącym konferencji są seminaria, spotkania, imprezy dodatkowe, w tym „Dzień Nauki i Przemysłu” organizowany przez „Technopark Gliwice”.

W praktyce, polityce i teorii innowacyjnej przedsiębiorczości rośnie znaczenie internacjonalizacji. Coraz częściej zdolność do funkcjonowania na rynku międzynarodowym jest warunkiem wdrażania innowacji. Dla wielu ambitnych pomysłów biznesowych rynki lokalne i krajowe są często zdecydowanie za małe. Skuteczny model biznesowy dla przedsięwzięć gospodarczych opartych na wiedzy wymaga odpowiednich efektów skali. Brak globalnej perspektywy prowadzi do specyficznego zamknięcia w obrębie lokalnych i krajowych rynków (tzw. country capture) oraz w konsekwencji do upadku inicjatyw o dużym potencjale rozwoju. W działalności polskiego biznesu i sytemu jego wsparcia brakuje kompetencji w obszarze globalnego marketingowego know-how. Także poziom wiedzy ekspertów i doradców o praktycznych aspektach internacjonalizacji innowacyjnej przedsiębiorczości pozostawia wiele do życzenia. Rozwój proinnowacyjnych usług w zakresie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw opartych na wiedzy, to jakościowo nowe wyzwania dla ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz polityki wsparcia w nowym okresie programowania. W tym kontekście główne obszary dyskusji w trakcie XXII Konferencji SOOIPP będą dotyczyły:

  • zagadnień internacjonalizacji innowacyjnej przedsiębiorczości,
  • poszukiwań i prezentacji nowych form usług proinnowacyjnych,
  • inicjowania współpracy i integracji środowiska naukowego z gospodarczym,
  • inicjowania kontaktów i udziału w programach UE,
  • wymiany doświadczeń i integracji środowiska animatorów innowacyjnej przedsiębiorczości oraz rozwoju relacji sieciowych między instytucjami wsparcia,
  • poszukiwań kierunków skutecznej interwencji w nowym okresie programowania UE w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.

Od ponad dwudziestu lat konferencje SOOIPP są znakomitą płaszczyzną wymiany doświadczeń i opinii oraz inspiracji do coraz sprawniejszych, dojrzalszych działań i inicjatyw na rzecz modernizacji kraju i rozwoju podstaw gospodarki wiedzy. Dołożymy wszelkich starań, aby charakter tegorocznego spotkania był podobny.

Serdecznie zapraszamy.

 
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SOOIPP TechnoPark Gliwice
Organizatorzy
KPK SPICE
Partnerzy