PL EN
Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

Patronat honorowy

Prof. zw. dr hab. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Profesor Jerzy Buzek urodził się 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. Studiował na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. W 1963 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika-energetyka. W 1979 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

W latach 1997-2001 był premierem RP. Rząd pod przewodnictwem Prof. Jerzego Buzka wprowadził Polskę do NATO. W 2004 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego uzyskując na Śląsku ponad 170 tys. głosów, co stanowiło najlepszy wynik spośród wszystkich polskich kandydatów. Od 14 lipca 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Był inicjatorem powstania Śląskiego Innowacyjnego Klastra Czystych Technologii Węglowych grupującego śląskie placówki naukowe, w tym Politechnikę Śląską, kopalnie, elektrownie oraz samorządy sześciu gmin górniczych m.in. Gliwic.

Profesor Jerzy Buzek jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Dortmundzie, Seulu, Isparcie oraz Politechniki Opolskiej.

Patrz więcej:

ADAM MATUSIEWICZ, Marszałek Województwa Śląskiego

Urodzony 28 stycznia 1973 r. w Katowicach. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach – specjalizacja rachunkowość. W latach 1996-2000 był menedżerem ds. promocji w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach. Od 2000 do 2007 roku – skarbnik miasta Pszczyna. Od grudnia 2007 sprawował funkcję wicewojewody śląskiego. Od dnia 2 grudnia 2010 pełni funkcję Marszałka Województwa Śląskiego.

Był także odpowiedzialny za kontakty urzędu wojewody ze społecznością Podbeskidzia. Angażował się w rozwiązywanie istotnych problemów dla regionu, np. wspomagał uruchomienie na nowo od 2008 r. wyciągów narciarskich w Szczyrku, w ubiegłym roku uczestniczył czynnie w akcji likwidacji skutków trąby powietrznej.

Patrz więcej:

Dr hab. ZYGMUNT FRANKIEWICZ, Prezydent Miasta Gliwice

Dr hab. Zygmunt Frankiewicz urodził się w 1955 roku w Gliwicach. Ukończył Politechnikę Śląską, z którą przez wiele lat był związany. W 1987 r. w Zakładzie Elektroniki Biomedycznej Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 1994 roku obronił habilitację w dziedzinie nauk technicznych. W latach 1996–2003 profesor nadzwyczajny w Katedrze Podstaw Systemów Technicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

W latach 1990-2002 radny Rady Miejskiej w Gliwicach – przewodniczył komisji ds. rozwoju miasta oraz komisji gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. We wrześniu 1993 roku został wybrany na prezydenta miasta Gliwice. Od tamtego czasu nieprzerwanie piastuje ten urząd. W latach 1995-2000 oraz od 2003 roku przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Od 2007 roku członek Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Od 2008 roku wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia World Technopolis Association. Współzałożyciel i obecny prezes stowarzyszenia „Gliwicka Inicjatywa Obywatelska".

Patrz więcej:

Prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK, Rektor Politechniki Śląskiej

Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik urodził się 29.03.1947r. w Orzeszu. Studia magisterskie ukończył w 1970 r. na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej i w tym samym roku związał się zawodowo z Politechniką Śląską. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1978 r., natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał 9 lat później. Tytuł profesora – w 1999 roku.

Początkowo związany był z Wydziałem Górniczym Politechniki Śląskiej, gdzie pełnił kolejno funkcje Zastępcy Dyrektora Instytutu Projektowania Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni, Kierownika Zakładu Projektowania i Restrukturyzacji Kopalń.

Od roku 1997 związany jest z Wydziałem Organizacji i Zarządzania, gdzie pełnił funkcje Kierownika Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji, Redaktora Działowego Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej serii „Organizacja i Zarządzanie”, Przewodniczącego Komitetu Kwartalnika Naukowego Organizacja i Zarządzanie, Dyrektora Instytutu Zarządzania i Administracji, Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania. Od roku 2008 pełni funkcję Rektora Politechniki Śląskiej.

Patrz więcej:
 
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SOOIPP TechnoPark Gliwice
Organizatorzy
KPK SPICE
Partnerzy