PL EN
Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

Szczegółowy program konferencji

Czwartek, 19 maja 2011
Spotkania i seminaria przedkonferencyjne
9:00 - 15:00 Strategia rozwoju innowacji przedsiębiorstw (sala 485)
Luk Palmen, Marcin Baron
czytaj więcej...
9:00 - 15:00 Innowatyka (sala 483)
Dr Michał Jasieński
czytaj więcej...
Lokalizacja Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny
11:00 - 15:30 „Okrągły stół”: Współpraca B+R z MSP – analiza programów wsparcia w Europie (sala Rady Wydziału)
Ewa Kocińska i Zespół Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM w Poznaniu
Załączniki:
Lokalizacja Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny

9:00 - 16:00
Spotkania informacyjne organizowane w ramach inicjatywy PARP „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”:
- Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
- Rola lokatorów strategicznych w funkcjonowaniu parków i inkubatorów.
- Uwaga - niezależna rejestracja: Katarzyna Łytkowska, skuteczneotoczenie@parp.gov.pl, tel.:  48 / 58 / 751 40 13
Lokalizacja Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
10:30 - 12:30 Nowe technologie wspomagające szkolenia – szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorców Agata Klińska (sala 1.12)
Józefina Osowska - koordynator Projektu MASTER, Małgorzata Snarska-Świderska, Dr Aleksander Bąkowski, Spotkanie otwarte

Uwaga - niezależna rejestracja: Józefina Osowska, jozefina.osowska@techin.pl

Załączniki:
Lokalizacja Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
13:00 - 16:00 Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Działania 5.3 POIG – spotkanie konsultacyjne dla Beneficjentów (sala 1.12)
Zespół Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki PARP

Uwaga - niezależna rejestracja: Małgorzata Gutkowska, malgorzata_gutkowska@parp.gov.pl

Załączniki:
Lokalizacja Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
16:30 - 19:00 Walne Zgromadzenie Członków SOOIPP
Lokalizacja Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny
20:00 - 22:30
Oficjalne otwarcie Konferencji
Uroczysta kolacja:
Wręczenie dyplomu honorowego członka SOOIPP.
Rozstrzygnięcie konkursu na firmy o potencjale internacjonalizacji w polskich ośrodkach innowacji.
Lokalizacja Ruiny Teatru Miejskiego w Gliwicach
s
Piątek, 20 maja 2011
SESJA I
UNIA DLA INNOWACJI A POTENCJAŁ INTERNACJONALIZACJI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Lokalizacja Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
Prowadzący: Prof. dr hab. Jan Kosmol, Dr Krzysztof B. Matusiak
9:00 - 9:30 Słowo Organizatorów i Patronów Konferencji
9:30 - 9:50 Przedsiębiorczość – Innowacje – Internacjonalizacja
Prof. dr hab. Jerzy Cieślik
9:50 - 10:10 Wstęp do panelu: Unia dla Innowacji – perspektywy polityki UE
Prof. dr hab. Jan Kaźmierczak, Poseł RP
10:10 - 11:10 Polska i Europa w gospodarce globalnej – dyskusja panelowa
Prof. dr hab. Jan Kaźmierczak - moderator
Aneta Wilmańska, Dr Andrzej Siemaszko, Prof. dr hab. Jerzy Cieślik, Dr Bronisława Kowalak, Dr Aleksander Bąkowski, Marzena Mażewska
11:10 - 11:30 Przerwa kawowa
SESJA II
ROLA OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OPARTEJ NA WIEDZY
Prowadzący: Krzysztof Gulda, Prof. dr hab. Jan Kosmol
11:30 - 11:50 Wyzwania internacjonalizacji polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości
Dr Krzysztof B. Matusiak, Dr Berenika Marciniec
11:50 - 12:05 Międzynarodowe sieci współpracy ośrodków innowacji i przedsiębiorczości
Heinz Fiedler, SPICE Groupe
12:05 - 12:20 Globalizacja a dobre praktyki dla CTT, Inkubatorów Technologicznych i Parków Technologicznych
Dr Brad Zehner - Gość / przykład zagraniczny, USA
12:20 - 12:35 Działalność międzynarodowych inkubatorów i parków technologicznych
Prof. Deog-Seong Oh, Sekretarz Generalny The World Technopolis Association
12:35 - 12:50 Wsparcie internacjonalizacji we Wrocławskim Parku Technologicznym
Prof. dr hab. Maciej Chorowski, Marek Winkowski
12:50 - 13:00 Możliwości internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez szkolenia e-learningowe
Agata Klińska, Dr Aleksander Bąkowski
13:00 - 13:30 Dyskusja z udziałem referentów
13:30 - 15:30 Przerwa obiadowa i zwiedzanie „Technoparku Gliwice”
Lokalizacja „DZIEŃ NAUKI I PRZEMYSŁU”
Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
SESJA III
NOWE USŁUGI PROINNOWACYJNE W OŚRODKACH INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Prowadzący: Prof. dr hab. Jacek Guliński, Aneta Wilmańska
15:30 - 15:45 Jak zidentyfikować najbardziej obiecujące pomysły i wspierać rozwój firm start-up - przykład z Finlandii
Mervi Käki, CEO, Partner, Innopraxis International Ltd., Finlandia
15:45 - 16:00 Perspektywy rozwoju nowych usług proinnowacyjnych w polskich ośrodkach innowacji
Elżbieta Książek
16:00 - 16:15 Nowe ujęcie usług proinnowacyjnych w KSU
Aneta Wilmańska
16:15 - 16:30 Brokerzy technologii potrzeby i uwarunkowania
Dr inż. Karol Lityński
16:30 - 17:30 Dyskusja z udziałem referentów
19:30 - 24:00 Wieczór integracyjny
Lokalizacja Zabytkowa Kopalnia Guido w Zabrzu
Sobota, 21 maja 2011
SESJA IV
NOWE RAMY WSPÓŁPRACY OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Lokalizacja Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
9:30 - 10:00 Powitalna kawa
10:00 - 12:00 Metody oceny projektów opartych na wiedzy Internacjonalizacja firm parkowych
Prowadzący: Dr Dariusz Trzmielak
Dr Karol Lityński
Grzegorz Gromada
Anna Tórz
Dr Robert Barski
Łukasz Sztern
Lokalizacja Aula E Aula F
12:00 - 12:30 Przerwa kawowa
SESJA V
PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ.
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI.
Lokalizacja Aula E
Prowadzący: Dr Aleksander Bąkowski, Krzysztof Zasiadły
12:30 - 13:30 Międzynarodowa współpraca ośrodków innowacji i przedsiębiorstw opartych na wiedzy - panel polsko-ukraiński
Sergey Gerasymchuk, Valentin Chebutariov
Prowadzący: Prof. dr hab. Jan Kosmol, Dr Krzysztof B. Matusiak
13:30 - 14:30 Prezentacja wyników obrad i wniosków z konferencji.
14:30 - 15:30 Obiad
  • Politechnika Śląska - Wydział Mechaniczny Technologiczny
    ul. Konarskiego 18A, Gliwice
  • Centrum Edukacyjno - Kongresowe Politechniki Śląskiej
    ul. Konarskiego 18B, Gliwice
  • Park Naukowo - Technologiczny „Technopark Gliwice”
    ul. Konarskiego 18C, Gliwice
 
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SOOIPP TechnoPark Gliwice
Organizatorzy
KPK SPICE
Partnerzy