PL EN
Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

Seminaria i imprezy towarzyszące

Czwartek, 19 maja 2011
9:00 - 15:00 Strategia rozwoju innowacji przedsiębiorstw
Luk Palmen, Marcin Baron
czytaj więcej...
9:00 - 15:00 Innowatyka
Dr Michał Jasieński
czytaj więcej...
Lokalizacja Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny
11:00 - 15:30 „Okrągły stół”: Współpraca B+R z MSP – analiza programów wsparcia w Europie
Ewa Kocińska i Zespół Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM w Poznaniu
Załączniki:
Lokalizacja Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny

9:00 - 16:00
Spotkania informacyjne organizowane w ramach inicjatywy PARP „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”:
- Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
- Rola lokatorów strategicznych w funkcjonowaniu parków i inkubatorów.
Lokalizacja Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
Piątek, 20 maja 2011
  „DZIEŃ NAUKI I PRZEMYSŁU”
Lokalizacja Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
  • Politechnika Śląska - Wydział Mechaniczny Technologiczny
    ul. Konarskiego 18A, Gliwice
  • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
    ul. Konarskiego 18C, Gliwice
 
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SOOIPP TechnoPark Gliwice
Organizatorzy
KPK SPICE
Partnerzy