PL EN

Witamy na stronie konferencji SOOIPP

Szanowni Państwo,

w dniach 24-26 maja 2012 r. zapraszamy na XXIII Doroczną Konferencję SOOIPP „INTELIGENTNA SPECJALIZACJA – ROLA OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, organizowaną wspólnie z Kieleckim Parkiem Technologicznym w Kielcach. W bieżącym roku uwagę uczestników pragniemy skupić na zagadnieniach wyzwań przed który stoją instytucje i systemy wsparcia w kontekście strategii „Europa 2020”, napięć ekonomicznych i politycznych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W warunkach zyskuje na znaczeniu termin „inteligentna specjalizacja” jako nowa filozofia podejścia do formułowania strategii innowacyjnego rozwoju krajów i regionów. Potrzebujemy przedsiębiorczego procesu identyfikacji obszarów nauki, technologii i działań biznesowych, na których można zbudować przewagi komparatywne i oprzeć przyszły rozwój. To jakościowo nowe wyzwania dla ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz polityki wsparcia w nowym okresie programowania. W tym kontekście główne obszary dyskusji w trakcie XXIII Konferencji SOOIPP będą dotyczyły:

  • inteligentnej specjalizacji – nowego podejścia do realizacji strategii rozwoju;
  • prezentacji kierunków polityki rządu w zakresie innowacji i przedsiębiorczości;
  • zagadnień internacjonalizacji innowacyjnej przedsiębiorczości;
  • prezentacji nowych form usług proinnowacyjnych;
  • inicjowania współpracy i integracji środowiska naukowego z przedsiębiorcami;
  • inicjowania kontaktów i udziału w programach UE;
  • wymiany doświadczeń i integrację środowiska animatorów innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwój relacji sieciowych między instytucjami wsparcia;
  • poszukiwań kierunków skutecznej interwencji w nowym okresie programowania UE w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.

Tradycyjnym elementem towarzyszącym konferencji są seminaria, spotkania, imprezy dodatkowe. Tegoroczna Konferencja ma szczególny charakter ze względu na dwudziestolecie samego SOOIPP. Od ponad dwudziestu lat konferencje SOOIPP są znakomitą płaszczyzną wymiany doświadczeń i opinii oraz inspiracji do coraz sprawniejszych, dojrzalszych działań i inicjatyw na rzecz modernizacji kraju i rozwoju podstaw gospodarki wiedzy. Dołożymy wszelkich starań, aby charakter tegorocznego spotkania był podobny.

Serdecznie zapraszamy.