PL EN

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika

Imię*:
Nazwisko*:
Stanowisko*:
Pełna nazwa instytucji (działu)*:
Ulica*: Numer*:
Miejscowość*: Kod*:
Telefon*:
Fax:
E-mail*:
NIP:
Czas pobytu: od do
* pola wymagane

Opłaty

Opłata rejestracyjna – 600 zł (członkowie SOOIPP, którzy mają uregulowane składki członkowskie 500 zł).

Przesłanie zgłoszenia jest automatycznie dyspozycją do wystawienia rachunku przez SOOIPP.

Dla osób uczestniczących jedynie w piątkowych sesjach konferencyjnych opłata rejestracyjna wynosi 400 zł.

Dane do rachunku, jeżeli są inne niż podane powyżej

Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Adres, miejscowość, kod:
NIP:

Pytania dla osób uczestniczących w konferencji dłużej niż jeden dzień

1. TAK: NIE: Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych teleadresowych uczestnikom XXIII Konferencji SOOIPP.

W dniu 24.05.2012 r. (czwartek) odbędą się imprezy towarzyszące. Proszę zaznaczyć, w których spotkaniach weźmiecie Państwo udział (punkty 2-4).

2. TAK: NIE: Szkolenie Dystrybucja pomocy publicznej w parkach technologicznych
3. TAK: NIE: Szkolenie Zarządzanie parkami i inkubatorami technologicznymi
4. TAK: NIE: Szkolenie Innowacyjne zamówienia publiczne
5. TAK: NIE: Szkolenie Wykorzystanie wielokanałowego systemu e-learningowego MASTER w działalności przedsiębiorstw.
6. TAK: NIE: Czy weźmie P. udział w uroczystej kolacji 24.05.2012 r. w Kieleckim Parku Technologicznym?
7. TAK: NIE: Czy weźmie P. udział w Wieczorze integracyjnym 25.05.2012 r. w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie?
8. TAK: NIE: Czy skorzysta P. z transportu autokarem do i z hotelu „Uroczysko” w dniu 24.05.2012?
9. TAK: NIE: Czy skorzysta P. z obiadu 25.05.2012 r.?
10. TAK: NIE: Czy skorzysta P. z obiadu 26.05.2012 r.?

Dane adresowe SOOIPP

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
Konto: Bank Zachodni WBK IV/O Poznań nr 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530
Adres do korespondencji:
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93 pok. 419

Noclegi

W związku z wyczerpaniem się puli miejsc w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie prosimy o podanie zapotrzebowania na noclegi w polu "uwagi do zgłoszenia". Pracownicy biura SOOiPP skontaktują się z Państwem i przekażą informacje o miejscu zakwaterowania.

Prelegenci proszeni są o nadesłanie swoich wystąpień na adres konferencja_Kielce@sooipp.org.pl do 30 kwietnia 2012 r.

Osoby do kontaktu

SOOIPP – Marzena Mażewska
tel.: +48 / 517-768-337
e-mail: konferencja_Kielce@sooipp.org.pl

Kielecki Park Technologiczny - Justyna Lichosik
tel.: +48 41 36 76 355, +48 41 36 76 385
e-mail: justyna.lichosik@um.kielce.pl

Uwagi do zgłoszenia