PL EN

Organizatorzy

STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE - SOOIPP

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku wspomaga powstawania i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce. Cele Stowarzyszenia to między innymi:

 • doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • wspomaganie transferu technologii i innowacji przede wszystkim z nauki do gospodarki,
 • tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości,
 • integracja i współpraca ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • promocja badań i działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, transferu technologii i rozwoju regionalnego.

SOOIPP jest organizacją pozarządową posiadającą silne zaplecze eksperckie, która realizuje szereg działań na rzecz środowiska instytucji otoczenia biznesu:

 • organizuje szkolenia, konsultacje, konferencje, sympozja, konkursy i zjazdy;
 • wydaje materiały informacyjne i szkoleniowe;
 • prowadzi badania i sporządza analizy z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i transferu technologii oraz rozwoju regionalnego;
 • współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • współdziała z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi;
 • prowadzi monitoring rozwoju polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, dostarcza informacji i popularyzuje ich osiągnięcia w kraju i zagranicą.

Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i inspirującej osoby oraz organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność, transfer technologii i rozwój regionalny. Utrzymuje stałe kontakty robocze z ponad 700 ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, w tym ze zdecydowaną większością parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, funduszy pożyczkowych oraz ośrodków szkoleniowo-doradczych.

www.sooipp.org.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

Kielecki Park Technologiczny mimo krótkiego okresu funkcjonowania jest postrzegany, jako motor rozwoju gospodarczego Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Jest miejscem nastawionym na rozwój. Park w swojej ofercie posiada nowoczesną, i profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę. Dysponuje także gotowymi do inwestowania terenami. Swoją działalnością wspiera funkcjonowanie nowych innowacyjnych firm oraz tworzy optymalne warunki do rozwoju przedsiębiorstw już istniejących na rynku.

Do dyspozycji naszych partnerów oddajemy powierzchnie biurowe, laboratoryjne oraz produkcyjne. Oferta KPT jest zawsze odpowiedzią na indywidualne potrzeby naszych partnerów. Czynnikiem wyróżniającym działalność Kieleckiego Parku w regionie, na tle innych instytucji otoczenia biznesu, jest umiejętność tworzenia warunków do współpracy dla wielu różnorodnych podmiotów działający na styku nauki i biznesu.

KPT skupia wokół siebie zarówno podmioty ze środowiska naukowego, jak i biznesowego. Daje możliwość komercjalizacji wyników badań naukowych. Jest także miejscem w którym realizowane są międzynarodowe przedsięwzięcia, dzięki którym udaje się wyprofilować specjalizację podmiotów pod kątem wybranych sektorów gospodarki.

KPT to interesujące połączenie parku technologicznego i specjalnej strefy ekonomicznej dzięki czemu firmy prowadzące działalność operacyjną na terenie Parku mogą korzystać, z jednej strony z udogodnień parkowych, z drugiej zaś, z przywilejów podatkowych.

Dodatkowym atutem Kieleckiego Parku Technologicznego jest dobra lokalizacja. Inwestycja ma dobre połączenia komunikacyjne z budowanymi drogami ekspresowymi w kierunku Łodzi, Krakowa, Warszawy oraz Lublina. Jesteśmy nowocześni, działamy prężnie, stawiamy na rozwój.