PL EN

Witamy na dorocznej konferencji SOOIPP

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy w dniach 23-25 maja 2013 r do udziału w XXIV Dorocznej Konferencji SOOIPP „ FINANSOWANIE INNOWACJI I ROZWÓJ REGIONALNY”. Tegoroczna konferencja jest organizowana wspólnie z Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym i Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem konferencji jest wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie różnorodnych aspektów teoretycznych i empirycznych związanych z finansowaniem i rozwojem działalności innowacyjnej w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości.

Tematem przewodnim będzie finansowanie działalności innowacyjnej w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości. W aspektach naukowych pragniemy się skupić na zagadnieniach innowacyjności i rozwoju regionalnego. W tym kontekście przewidziano sesje naukowe poświęcone zagadnieniom innowacji i rozwoju regionalnego.

W trakcie sesji konferencyjnych dyskutowane będą zagadnienia finansowania innowacji w kontekście rozwoju regionalnego. Będą one poświęcone prezentacjom, dyskusjom i wymianie poglądów zarówno w wymiarze strategicznym, jak i finansowania ich, oraz rozwoju sektora MŚP a także pokazaniu dobrych praktyk w finansowaniu OIiP oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Innowacyjność przyczynia się do dynamicznego rozwoju regionów oraz osiągania wewnętrznej spójności w obrębie Unii Europejskiej. W dobie gwałtownych zmian technologicznych i globalnej konkurencji, innowacyjność jest podstawową siłą napędową dla wzrostu gospodarczego. Regiony polskie są zróżnicowane pod względem potencjału rozwojowego i dlatego trudno jest wskazać uniwersalne rozwiązania, które inwestycje będą gwarantowały wzrost innowacyjności. Regiony muszą zdecydować o swoich specjalizacjach i ukształtować kluczowe siły napędzające rozwój gospodarczy. W drugim dniu konferencji zaplanowano sesje warsztatowe dotyczące mierzenia efektywności i standardów działania OIiP.

Jak co roku elementem towarzyszącym konferencji będą seminaria, spotkania, szkolenia i imprezy dodatkowe. Goście będą mogli zwiedzić BioNanoPark – centrum badawczo-wdrożeniowe dla biznesu zlokalizowane w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym. Po raz trzeci zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu InnoFirma „Parkowe Orły” w pięknych wnętrzach Pałacu Poznańskiego w Łodzi. Mamy nadzieję, że Państwa obecność na XXIV Konferencji SOOIPP przyczyni się do ciekawej wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, inspiracji dla wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionalnego i innowacyjnej działalności w Państwa ośrodkach.

Jako Organizatorzy dołożymy wszelkich starań aby charakter XXIV Konferencji był wyjątkowy. Do zobaczenia w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy.