PL EN

Organizatorzy

STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE - SOOIPP

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku wspomaga powstawania i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce. Cele Stowarzyszenia to między innymi:

 • doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • wspomaganie transferu technologii i innowacji przede wszystkim z nauki do gospodarki,
 • tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości,
 • integracja i współpraca ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • promocja badań i działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, transferu technologii i rozwoju regionalnego.

SOOIPP jest organizacją pozarządową posiadającą silne zaplecze eksperckie, która realizuje szereg działań na rzecz środowiska instytucji otoczenia biznesu:

 • organizuje szkolenia, konsultacje, konferencje, sympozja, konkursy i zjazdy;
 • wydaje materiały informacyjne i szkoleniowe;
 • prowadzi badania i sporządza analizy z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i transferu technologii oraz rozwoju regionalnego;
 • współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • współdziała z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi;
 • prowadzi monitoring rozwoju polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, dostarcza informacji i popularyzuje ich osiągnięcia w kraju i zagranicą.

Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i inspirującej osoby oraz organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność, transfer technologii i rozwój regionalny. Utrzymuje stałe kontakty robocze z ponad 700 ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, w tym ze zdecydowaną większością parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, funduszy pożyczkowych oraz ośrodków szkoleniowo-doradczych.

www.sooipp.org.pl

ŁÓDZKI REGIONALNY PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.

Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. powstał w 2004 roku. Jego udziałowcami są najważniejsze łódzkie instytucje: Miasto Łódź, Urząd Marszałkowski w Łodzi, trzy największe uczelnie wyższe: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz przedstawiciele biznesu: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa i Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa". Celem Technoparku Łódź jest stworzenie doskonałych warunków do powstawania i rozwoju firm z branży nowoczesnych technologii. Istotnym aspektem jest przy tym budowanie gospodarki opartej na wiedzy poprzez zacieśnianie współpracy nauki i biznesu.

Aktualnie działalność Technoparku skupia się na kilku obszarach: inkubacji młodych innowacyjnych firm w swoim inkubatorze technologicznym, ofercie inwestorskiej terenów dla rozwiniętych już firm z branży high-tech, które chcą wybudować na terenie Technoparku swoje siedziby oraz uruchamianiu centrum wdrożeniowego dla biznesu: BioNanoParku.

Od początku swojego istnienia Technopark Łódź wsparł kilkadziesiąt firm. Wiele z nich odniosło znaczące sukcesy. To w naszym inkubatorze opatentowano 3 innowacyjne urządzenia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. To tutaj powstała przeglądarka internetowa dla osób sparaliżowanych, umożliwiająca sterowanie komputerem za pomocą mrugania oczami. To wreszcie tutaj wdrożono nowoczesny system informacji turystycznej oparty fotokodach.

Nasze firmy otrzymały wiele prestiżowych nagród, jak choćby Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego, Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi, tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii czy Krajowego Lidera Innowacji.

Technopark Łódź cały czas się się rozwija. Kolejnym kamieniem milowym istnienia tej instytucji było otwarcie w październiku 2012 roku centrum wdrożeniowego dla biznesu – BioNanoPark. W skład tego obiektu oprócz pomieszczeń rozbudowanego inkubatora technologicznego, weszły laboratoria: biofizyki molekularnej i nanostrukturalnej oraz biotechnologii przemysłowej. Laboratoria będą świadczyły usługi badawcze na zlecenie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytutów naukowo-badawczych. Dzięki temu przedsiębiorcy z całego świata zyskają możliwość prowadzenia badań na każdym etapie rozwoju ich produktów lub technologii. Poszczególne pracownie będą uruchamiane stopniowo przez cały 2013 rok. Związane jest to z chęcią ich wyposażenia w najnowocześniejszy sprzęt dostępny na rynku.

Niewątpliwym atutem Technoparku Łódź jest jego lokalizacja w centrum Polski, w południowo-zachodniej części Łodzi doskonale skomunikowanej zarówno z międzynarodowym lotniskiem im. W. Reymonta, jak i drogami ekspresowymi. Taka lokalizacja oraz rozbudowana nowoczesna infrastruktura ułatwia ŁRPN-T prowadzenie szerokiej współpracy międzynarodowej i kreowania Technoparku Łódź jako miejsca przyjaznego innowacjom.

www.technopark.lodz.pl/

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Centrum Transferu Technologii (CTT) UŁ to jednostka Uniwersytetu Łódzkiego, która została utworzona w grudniu 2003 roku w ramach umowy z Uniwersytetem Teksańskim w Austin.

Misją Centrum Transferu Technologii UŁ jest zapewnienie koordynacji działań w zakresie pomysłów innowacyjnych w środowisku naukowym, biznesowym i sfery publicznej, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej poprzez prowadzenie działalności, naukowej w zakresie komercjalizacji nauki i technologii, edukacyjno-szkoleniowej oraz usługowej zajmującej się transferem wyników badań i innowacji do biznesu.

Podstawowe obszary działań CTT:

 1. Ocena i wycena technologii

  CTT wykonuje oceny możliwości komercjalizacji przedsięwzięć oraz wyceny technologii, określa potencjał rynkowy, buduje strategie rozwoju przedsięwzięć, pomaga w przygotowaniu planów komercjalizacji.

 2. Programy edukacyjne i szkoleniowe

  CTT prowadzi studia podyplomowe "Menadżer Biotech Science" – program na licencji University of Texas at Austin - Master of Science and Technology Commercialization (MSSTC)

  Również na licencji University of Texas at Austin prowadzone były Studia Podyplomowe Komercjalizacji Innowacji i Nowych Technologii (Master of Science in Science and Technology Commercialization), na licencji amerykańskiej, Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, oparte na realnych technologiach, również w formie on-line. Program uczy jak szybko i skutecznie przekształcać innowacyjne pomysły w nowe produkty lub nowe usługi, jak efektywnie wdrażać usprawnienia organizacyjne oraz jak mając innowacyjny pomysł lub technologię stworzyć i rozwijać nowe przedsięwzięcia i firmy.

 3. Seminaria i konferencje

  CTT organizuje konferencje, warsztaty i seminaria z zakresu Innowacji, polityki technologicznej i nowych technologii.
  Centrum organizuje także szkolenia, również w formie on-line, z zakresu oceny i wyceny technologii, oceny własności intelektualnej, przedsiębiorczości opartej na innowacjach i technologiach oraz inkubacji nowych firm, finansowania nowych technologii, strategii komercjalizacji i przygotowania planów wdrożenia.

www.ctt.uni.lodz.pl