PL EN

Szkolenia i warsztaty

Czwartek, 23 maja 2013
10:00 - 16:00
Szkolenia przedkonferencyjne - równoległe:
Pomoc publiczna w działalności OIiP, - Malujda Rafał, radca prawny
Ocena zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstw - dr Karol Lityński, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Innowacji FIRE
CIP-EIP, Ekoinnowacje – ostatni konkurs 2013, Finansowanie badań i innowacji  - Horyzont 2020 – A. Maszewska, M.S narska-Świderska
Zarządzanie nieruchomością w Parku / Inkubatorze
Wprowadzenie na rynek nowego przedsiębiorstwa i strategie finansowania - Gregory P. Pogue, Z-ca Dyrektora Instytutu Innowacji Kreatywności i Kapitału (IC2), Uniwersytetu Teksańskiego w Austin.
ABC inkubacji - Anna Tórz, Kierownik InQubatora Poznańskiego Parku Naukowo –Technologicznego FUAM
Lokalizacja Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny, Łódź, ul. Dubois 114
11:00 - 15:00
Seminaria i spotkania:
Spotkanie grupy roboczej Centrów Transferu Technologii
Lokalizacja Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny, Łódź, ul. Dubois 114

14:00 - 16:00
Spotkanie ekspertów inicjatywy PARP „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”:
Prezentacja rekomendacji Inicjatywy, wręczenie dyplomów uczestnictwa w projekcie
Lokalizacja Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny, Łódź, ul. Dubois 114
17:00 - 18:00
Seminaria i spotkania:
Spotkanie firm laureatów konkursu Innofirma Parkowe Orły
Lokalizacja Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny, Łódź, ul. Dubois 114