PL EN

Witamy na dorocznej konferencji SOOIPP

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy w dniach 22-24 maja 2014 r do udziału w XXV Dorocznej Konferencji SOOIPP „RYNEK DLA INNOWACJI”. Tegoroczna konferencja jest organizowana wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego i Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis”.

Celem konferencji jest wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie teoretycznych i empirycznych aspektów kreowania rynków dla innowacji i kształtowania usług proinnowacyjnych przez ośrodki innowacji i przedsiębiorczości.

Tematem przewodnim będzie rynek dla innowacji finansowanie działalności innowacyjnej w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości. Aspekty naukowe ukierunkowane będą na zagadnienia metod tworzenia rynków dla innowacyjnych produktów i usług.

W trakcie sesji konferencyjnych dyskutowane będą zagadnienia identyfikacji rynków dla innowacji, metod i narzędzi jakie może w tym celu wykorzystywać administracja publiczna, organizacje przedsiębiorstw i instytucje otoczenia biznesu. Będą one poświęcone prezentacjom, dyskusjom i wymianie poglądów zarówno w wymiarze strategicznym, jak i regionalnym, oraz prezentacji zagranicznych dobrych praktyk w tym zakresie. Innowacyjność przyczynia się do dynamicznego rozwoju regionów oraz osiągania wewnętrznej spójności w obrębie Unii Europejskiej. W dobie gwałtownych zmian technologicznych i globalnej konkurencji, innowacyjność jest podstawową siłą napędową dla wzrostu gospodarczego. Regiony polskie są zróżnicowane pod względem potencjału rozwojowego i dlatego trudno jest wskazać uniwersalne rozwiązania, które inwestycje będą gwarantowały wzrost innowacyjności. Regiony decydując o swoich specjalizacjach muszą uwzględniać konieczność kształtowania kluczowych sił napędzających rozwój gospodarczy. W drugim dniu konferencji zaplanowano sesje warsztatowe dotyczące wypracowania metod kreowania rynków dla innowacji i standardów działania Ośrodków Innowacji.

Jak co roku elementem towarzyszącym konferencji będą seminaria, spotkania, szkolenia i imprezy dodatkowe. Goście będą mogli zwiedzić Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis” oraz spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami firm prowadzących działalność w polskiej „lotniczej dolinie”. Po raz czwarty zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu InnoFirma „Parkowe Orły” oraz nagrody w regionalnym konkursie „Junior Innowacji Podkarpacia”. Mamy nadzieję, że Państwa obecność na XXV Konferencji SOOIPP przyczyni się do wymiany ciekawych doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, inspiracji dla wspólnych przedsięwzięć na rzecz innowacyjnej działalności w Państwa ośrodkach.

Jako Organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby charakter XXV Konferencji był wyjątkowy. Do zobaczenia w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy.