PL EN

Szczegółowy program konferencji

XXV DOROCZNA KONFERENCJA SOOIPP

RYNEK DLA INNOWACJI
Rzeszów, 22-24 maja 2014 r.
Czwartek, 22 maja 2014
11:00 - 14:00 Szkolenia i seminaria przedkonferencyjne - równoległe:
Finansowanie badań i innowacji - Horyzont 2020 - M. Snarska-Świderska
11:00 - 14:00 Prezentacja wyników badania: Firmy w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce, trendy zmian – Marzena Mażewska
Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli firm ML System sp. z o.o.; Eko-hybres sp. z o.o. Usługi instytucji otoczenia biznesu z perspektywy przedsiębiorców- Edyta Stanek, członek zarządu Elmat sp. z o.o.
11:00 - 14:00 Instrumenty Finansowe Programów ramowych UE w kształtowaniu usług proinnowacyjnych ośrodków innowacji - Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK IF UE,
Lokalizacja Inkubator Technologiczny PPNT , Rzeszów, Jasionka 954
13:00 - 14:00 Spotkania:
Spotkanie firm laureatów konkursu Inno-firma Parkowe Orły
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 16:00 Wizyta w MTU Aero Engines Polska
16:00 - 16:45 Objazd Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (strefa S2, strefa Dworzysko)
16:45 Wyjazd z Inkubatora do hotelu autokarami
Lokalizacja Inkubator Technologiczny PPNT , Rzeszów, Jasionka 954
18:30 Wyjazd z hotelu do Inkubatora o 18.30 autokarami
19:00 - 22:00 Uroczyste otwarcie: XXV Konferencji SOOIPP Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marzena Mażewska Prezes Zarządu SOOIPP, Janusz Fudała Prezes Zarządu RARR S.A.
Gala wręczenia nagród IV edycji konkursu Inno-firma „Parkowe Orły”
Wręczenie nagród dla laureatów konkursu Junior Innowacji Podkarpacia
22:00 Powrót autokarem do hotelu
Piątek, 23 maja 2014
Lokalizacja Hotel Prezydencki, Rzeszów
SESJA I
Moderator: Marzena Mażewska, prezes SOOIPP, Wiceprezes Zarządu RARR
9:00 - 9:30 Słowo Organizatorów Prezes Zarządu RARR, SOOIPP i Patronów Konferencji
9:30 - 11.00 Dyskusja panelowa ekspertów „Rynek dla innowacji”, moderator: Krzysztof Gulda,
Eksperci: Krzysztof Bełech, Prezes Zarządu, Satus spółka z o.o. - Fundusz Kapitału Zalążkowego, Beata Socha Warsaw Business Journal, Arkadiusz Lewicki – Dyrektor KPK Instrumenty Finansowe Programów Unii Europejskiej, Stanisław Sienko, Wice Prezydent Miasta Rzeszowa.
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
SESJA II
Rola administracji publicznej w kształtowaniu rynków dla innowacji
Moderator: Marek Winkowski, wiceprezes SOOIPP, wiceprezes Zarządu RARR S.A. dr Piotr Zawada
11:30 - 12:00 Kierunki i narzędzia kształtowania popytu na innowacje w perspektywie 2014 – 2020 – Leszek Grabarczyk Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
12:00 - 12:15 Regionalna polityka elementem wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego - Marta Matczyńska
12:15 - 12:30 Rola aglomeracji rzeszowskiej w realizacji Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) Województwa Podkarpackiego – Stanisław Sienko, Wice Prezydent Miasta Rzeszowa
12:30 - 12:45 Regionalne znaczenie doliny lotniczej, Marek Darecki Prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza
12:30 - 12:45 Strategia miasta w kreowaniu rynku dla innowacji - Andrzej Szlęzak - Prezydent Miasta Stalowa Wola, Cezary Kubicki, Prezes Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli
12:45 - 13:15 Moderowana dyskusja ogólna
13.15 - 14.15 Obiad
SESJA III
przedsiębiorstw i IOB w kreowaniu rynków dla innowacji
Moderator: Dr inż. Aleksander Bąkowski wiceprezes zarządu SOOIPP, Dr Marta Czyżewska WSIZ Rzeszów
14:40 - 15:00 Dobre praktyki zagraniczne w kształtowaniu rynku na innowacje– Elżbieta Książek, Z-ca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
15:00 - 15:15 Doświadczenia Borg Warner
15:15 - 15:30 Innowcyjne firmyw parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce, Marzena Mażewska Prezes Zarządu SOOIPP
15:30 - 15:45 Moderowana dyskusja ogólna
15:45 - 16:00 Przerwa kawowa
Sesje Równoległe
Moderator: Sesja I. dr inż. Karol Lityński
16:00 - 16:15 Prof. dr hab. Jerzy Cieślik, Iluzje i mity innowacyjnej przedsiębiorczości
16:15 - 16:30 Dr P. Głodek, dr M. Wiśniewska, Zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej a scouting technologiczny
16:30 - 16:40 Dr Jerzy Koszałka, Marketing w zarządzaniu ośrodkiem innowacji
16:40 - 17:00 Dr Małgorzata Grzegorczyk, Międzynarodowe modele komercjalizacji i transferu wiedzy – rola naukowca na rynku innowacji
17:00 - 17:20 Dyskusja i wnioski
Moderator: Sesja II. Andrzej Siemaszko, Dyrektor KPK Programów Badawczych UE, prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański – Prorektor ds. Nauki Politechniki Rzeszowskiej
16:00 - 16:15 Wsparcie działalności B+R+I w firmach - dyskusja wokół  najbardziej efektywnego systemu zachęt" dr Michał Turczyk, Dyrektor w Zespole R&D and Government Incentives Deloitte
16:15 - 16:30 "Praktyka komercjalizacji - doświadczenia z przedsięwzięcia BRIdge Mentor" Paweł Bochniarz, Dyrektor PricewaterhouseCoopers
16:30 - 16:45 „IOB w Polsce – wyzwania przyszłości”, Joanna Podgóska, z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności
16:45 - 17:15 Dyskusja i wnioski
17:15 - 19:30 Walne Zgromadzenie Członków SOOIPP
20:00-20:40 Pokaz fontanny multimedialnej w Rzeszowie - pokaz specjalny (woda, muzyka, światło) http://www.rzeszow.pl/turystyka/fontanna-multimedialna
20:00 - 24.00 Wieczór integracyjny – muzyka na żywo (np. zespół DEMETERS http://www.demeters.pl)
Lokalizacja Hotel Prezydencki, Rzeszów
Sobota, 24 maja 2014
WARSZTATY TEMATYCZNE
Lokalizacja Hotel Prezydencki, Rzeszów
9:30 - 11:00 Metody wspierania innowacyjnych produktów i usług w wejściu na rynek - kreowanie popytu na innowacje. Standardy działania Ośrodków Innowacji – system certyfikacji Ośrodków Innowacji, czy jest potrzebny, jak powinien wyglądać?
Prowadzący: Elżbieta Książek Marzena Mażewska, dr inż. Karol Lityński
Lokalizacja Hotel Prezydencki, Rzeszów Hotel Prezydencki, Rzeszów
11.00 - 11.30 Przerwa kawowa
SESJA IV
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Moderator: Dr inż. Robert Barski sekretarz zarządu SOOIPP,
11:30 - 12:00 Dyskusja nad wnioskami konferencyjnymi
Lokalizacja Hotel Prezydencki, Rzeszów