PL EN

Sesje naukowe

Rada Naukowa

Przewodniczący
Prof. Edward Stawasz

Członkowie:

Prof. Jacek Guliński
Prof. Andrzej Jasiński
Prof. Krystyna Poznańska
Prof. Piotr Niedzielski
Prof. Aleksandra Nowakowska
Dr Paweł Głodek
Dr Dariusz Trzmielak


Zakres tematyczny paneli naukowych


1. Rola administracji publicznej w kształtowaniu rynków dla innowacji
Finansowanie innowacji ze środków publicznych
Instrumenty wsparcia dla rynków innowacji

2. Innowacje w sektorze MSP
Instrumenty finansowe wykorzystywane przez MSP dla wdrażania innowacji
Polityka wspierania MSP dla wprowadzania innowacji
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

3. Instytucje wsparcia w kreowaniu rynków dla innowacji
Współpraca przedsiębiorstw i instytucji wsparcia dla budowania rynku innowacji
Rola instytucji wsparcia na rynku innowacji


Organizatorzy przewidują wydanie publikacji w postaci SOOIPP Annual 2014